Talent Management – osaamisen ja potentiaalin johtaminen

Linjassa verkostoineen auttaa organisaatioita tarvittavien organisaation kyvykkyyksien tunnistamisesta niiden systemaattiseen kehittämiseen. Räätälöimme yrityksille kokonaisvaltaisen Talent-toimintatavan, jonka avulla henkilöstön potentiaalia voidaan johtaa ja hyödyntää.

Autamme organisaatiota myös talentin eli osaajien tunnistamisessa, houkuttelemisessa, sitouttamisessa ja kehittämisessä.

Osaamisen johtamisen konsultointi ja ratkaisut

Osaamisen johtamisen palvelumme on suunnattu yrityksille, jotka ymmärtävät henkilöstön osaamisen ja oppimisen vaikutuksen liiketoiminnan tuloksiin.  Osaamisratkaisuisuissa hyödynnämme internetin tarjoamia mahdollisuuksia ja voimme esimerkiksi kuratoida valtavista tietovirroista yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvaa tietoa. Lähtökohtanamme on antaa eväitä ja fasilitointia itseohjautuvan oppimisen tueksi ja viedä oppimisen tulokset nopeasti arkeen.

Talent -kartoitukset osaamisen johtamisen tueksi

Talent managementillä tarkoitetaan organisaation kykykkyyttä houkutella, motivoida, kehittää ja sitouttaa osaajia. Linjassa auttaa asiakkaita organisaation tarpeisiin soveltuvan kokonaisvaltaisen Talent-toimintatavan rakentamisessa ja toimeenpanossa.

Lisäksi autamme johtoryhmiä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Tuomme osaamisemme sekä testattuja menetelmiä systemaattiseen talent työskentelyyn.

Lue lisää: Linjassa Talent Management esite.